Velkommen

Konservatives hovedmål i Vordingborg Kommune 2017-2021:

Vordingborg Kommune skal være en attraktiv kommune for vores borgere og virksomheder, både de nuværende og dem som vi ønsker at tiltrække. Kommunen har en række udfordringer, ikke mindst af økonomisk karakter, og vi vil arbejde for, at der bliver truffet de nødvendige valg og prioriteringer. Hvis vi prioriterer alt, prioriterer vi intet.

Vi vil især fokusere på følgende hovedområder:

  • Vordingborg Kommune skal være Sydsjællands mest attraktive sted at bosætte sig 
  • Vores børn og unge er Danmarks fremtid – hos os er familie og uddannelse i centrum 
  • Vi vil bevare Vordingborg Kommunes enestående naturværdier 
  • Vi vil hjælpe dem, der har behov for hjælp 
  • Vi vil fremme og synliggøre kunst og kultur

Vi har desuden tre konkrete mål, der ønskes opfyldt i 2020 for at vi vil forblive i kommunalbestyrelsens flertalsgruppe sammen med S, SF, Ø, RV og Ø.

1) Skatten skal holdes i ro eller sænkes.
2) Klassekvotienten i vores folkeskoler skal maksimalt være 24 elever.
3) Vores virksomheder skal vurdere kommunen i den bedste halvdel af samtlige kommuner hvad angår erhvervsvenlighed.

Bestyrelsen for Det Konservative Folkepartis
Vælgerforening i Vordingborg