Konservative i Vordingborg kaster sig over erhverv og miljø

Den Konservative gruppe i Kommunalbestyrelsen har konstitueret sig med Jesper Adler som politisk ordfører og Daniel Irvold som gruppeformand. Desuden er Pia Viltoft Wamberg en del af gruppen. Den Konservative gruppe fortsætter i den kommende valgperiode som eneste borgerlige (og i øvrigt næststørste) parti i flertalsgruppen, der desuden består af... Læs mere

Konservativ politik – det hele hænger sammen

Som konservative er vi yderst opmærksomme på, at penge ikke vokser på træerne. Vi skal forbedre skattegrundlaget ved at få flere borgere til at vælge Vordingborg til, og så er det afgørende, at vi skaber de allerbedste erhvervsbetingelser for driftige virksomheder, større som mindre. Det hele hænger sammen: Flere tilflyttere... Læs mere

Nyt Grønt Spildevandsselskab – læserbrev fra Lars Skov Andersen

Vordingborg Kommune bør, som den første kommune i Danmark, oprette et nyt grønt spildevandsselskab, som pendant til Vordingborg Forsyning. Selskabet skal sikre, at der i landområder anvendes grønne natur-baserede løsninger til rensning af husspildevand fra fritliggende ejendomme og landsbyer og af drænvand fra landbrugsarealer. Selskabet kan blive kommunens første store... Læs mere

Turistskat NEJ TAK!

Her midt i valgkampen er vores borgmester kommet med den ide at indføre en turistskat for at dæmme op for de stigende udgifter til at vedligeholde veje, toiletter og havne, som han siger. Jeg håber og tror, at der er en fortalelse. Vordingborg kommune har stor glæde af alle de... Læs mere

Det gode kultur- & fritidsliv

Vi ønsker at bevare og formidle den fantastiske kulturhistorie til glæde og gavn for alle borgere. Der er desuden et kæmpe potentiale i at udvikle mulighederne for at bruge Danmarks længste kystlinje og naturen i langt højere grad, end det er tilfældet i dag. Og så skal frivilliglivet have opbakning... Læs mere

En grønnere Vordingborg kommune

Kære konservative i Vordingborg Kommune. Den grønne farve står stærkt, både når det gælder den konservative partifarve, og når det gælder et grønt fokus på bæredygtighed, miljø og natur i Vordingborg Kommune. Henover det seneste halve års tid har vi stået i spidsen for det af kommunalbestyrelsen nedsatte udvalg: ”Mere... Læs mere

Nyhedsbrev

Kære konservative i Vordingborg Kommune. Denne uges Søndagsskole handlede om, hvordan de unge i Vordingborg Kommune kommer i gang med en uddannelse. Det var utrolig interessant at høre Elisabeth Dolmer, leder af den nye ungdomsuddannelse FGU i Vordingborg fortælle om de mange muligheder i den Forberedende Grunduddannelse. Målsætningen er, at... Læs mere

Vi bør hjælpe de afghanske flygtninge

Gennem flere år har mange afghanere hjulpet de allierede styrker og dermed også de danske styrker i Afghanistan. Som konservativ mener jeg ikke, at vi kan svigte disse mennesker i nødens stund. Jeg er dansk statsborger med en livsopfattelse, der bygger på kristne værdier. Normalt er jeg meget videnskabsteoretisk orienteret... Læs mere

Konservative vil ikke bygge nyt rådhus for enhver pris

Udgifterne til det nye rådhus i Vordingborg risikerer at løbe løbsk på grund af de voldsomt stigende priser på byggematerialer. Snart indløber licitationsbuddene, og de kan vise sig at blive årsag til, at rådhusbyggeriet bør sættes på hold. Forvaltningen har fx kigget nærmere på en sag om reparation af Hårbølle... Læs mere

Den konservative kandidatgruppe til KV21

Den konservative kandidatgruppe er på plads Bestyrelsen for Den Konservative Vælgerforening i Vordingborg kommune har på seneste bestyrelsesmøde godkendt et stærkt kandidathold til kommunalvalget den 16. november 2021. • Jesper Adler, spidskandidat • Lis Due Rasmussen • Daniel Irvold, KB-medlem • Jens Christian Børsmose • Carsten Geert Rasmussen • Jens-Christian... Læs mere

Udsættelse af generalforsamling

På grund af de stadig gældende Corona-restriktioner og anbefaling fra hovedkontoret flyttes vores ordinære generalforsamling og opstillingsmøde til senere på foråret. Bestyrelsen har endnu ikke fastsat en dato, da vi afventer situationen, men så snart vi har fastsat datoen, melder vi den ud. Annie Holm Pedersen Formand Bestyrelsen for Den... Læs mere